Menu

Bureau

new-ton bestaat 10 jaar!! (2009-2019)

new-ton Architects is gevestigd aan de Dorpsstraat 4 in Giessenburg.

In 1929 is het pand en het naastgelegen pand gekocht door schipper Frans van Houwelingen senior. Tot die tijd is het pand, met nog aanwezige elementen uit de 17e eeuw, in drieën bewoond geweest. Er hebben in die tijd naast woonvertrekken een winkel in gezeten, veestallen, maar ook kaaskamers. Na Frans van Houwelingen senior hebben 2 kinderen van hem in de panden gewoond; (opvolgend schipper) Leen van Houwelingen en Cor van Houwelingen.

Omstreeks 1934 heeft schipper Frans van Houwelingen senior het woonhuis (voormalig nummer 2) her-/verbouwd. In de jaren '50 van de vorige eeuw is het huidige kantoorgedeelte her-/verbouwd tot woonhuis ter vervanging van de kelder met opkamers. Aan de achterzijde is enkele jaren later een kantoortje aan de zijde van de Giessen aangebouwd. Dit in verband met het schippersbedrijf wat men had.

In 2012 is new-ton van Breda naar deze locatie in Giessenburg verhuisd en hebben we voor Frans van Houwelingen (en vrouw), zoon van Leen van Houwelingen, een woonhuis gebouwd op de locatie van de voormalige schuur, nu nummer 2.

Nummer 4 betreft nu het woonhuis van de oprichter van new-ton en de achter-achterkleinkinderen van Frans van Houwelingen senior. Daarnaast is ook op nummer 4, na weer een (interne) verbouwing, het kantoor van new-ton gevestigd.

VISIE

new-ton Architects richt zich op het ontwerpen van duurzame huisvesting. Vanaf het eerste idee, voor een particulier of bedrijf, denken wij mee om tot de beste oplossing voor een ruimtelijk vraagstuk te komen. Wij hebben niet één ontwerpstijl maar werken wel volgens bepaalde architectonische principes. Daardoor werken we altijd, samen met onze opdrachtgever, aan een resultaat wat past binnen de uitgangspunten en past in de omgeving en de functie van het object.

De laatste jaren zijn herbestemmingsprojecten ons specialisme geworden. Daarbij worden leegstaande gebouwen herbestemd tot bijvoorbeeld hotel, studentenhuisvesting of appartementen. Wij willen bijdragen aan het realiseren van mooie, kwalitatief hoogwaardige bouwwerken waarbij een prettig gebruik en fijn leefklimaat belangrijke uitgangspunten zijn.

'When we build, let us think that we build forever' - John Ruskin (1819-1900)

WERKZAAMHEDEN

Waar new-ton Architects zoal in adviseert:

 • woningbouw; particulier, CPO en seriematig
 • bedrijfsgebouwen (utiliteitsbouw)


Per fase:

 • haalbaarheidsonderzoek
 • initiatiefplan
 • schets ontwerp
 • principe verzoek
 • definitief ontwerp
 • aanvraag omgevingsvergunning
 • technische omschrijving
 • aanbesteding
 • werktekeningen
 • esthetische begeleiding
 • bouwbegeleiding
 • plannen
 • begroten
Sluiten