Menu

Legesverordening 2018 Giessenlanden

taxation-on-spanish-properties

Hieronder vindt u de belangrijkste legeskosten van de gemeente Giessenlanden voor het onderdeel Bouwen. Deze zijn overgenomen uit de legesverordening Gemeente Giessenlanden 2018. Voor bestemmingsplanprocedures en andere activiteiten waarbij leges geheven worden kunt u via onderstaande link bekijken wat de legeskosten zullen zijn:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-221076.html

2.3.1
Bouwactiviteiten

2.3.1.1
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:


een vast bedrag van
€ 134,90

vermeerderd met
2,941 %

van de bouwkosten.

2.3.1.2
Flitsvergunning


Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en er wordt verzocht om een flitsvergunning, bedraagt het tarief
€ 770,00
Deel dit project via:
Sluiten